OQ-BILIM

Международный творческий конкурс«Ұлы Дала Елі»

Международный творческий конкурс (эссе) «Ұлы Дала Елі» 
Цель проекта:

  1. Развитие творчества, стимулирование творческой деятельности среди представителей молодого поколения этнических казахов за рубежом;
  2. Формирование у молодого поколения этнических казахов за рубежом национальной самоидентификации, уважение и любовь к исторической Родине;
  3. Создание благоприятных условий для сближения, культурного, творческого и духовного взаимообмена между участниками путем налаживания новых форм международного сотрудничества;
  4. Развитие интереса и популяризации казахского языка среди детей этнических казахов за рубежом;
Участники конкурса:
Представители казахской диаспоры, проживающих за рубежом. Возраст участников от 13 до 18-ти лет
Тема литературных работ:
  •  «Я казах! (история моей семьи)»;
  • «Казахстан, земля моя, родимые просторы!»;
  • «Язык как духовная связь с Родиной!»;
  • «Традиции и обычаи казахского народа».
               Порядок проведения конкурса:
Прием работ для участия в Конкурсе осуществляется с 1 апреля по 30 мая 2019года на электронную почту ulydala@oq-bilim.kz;
Публикация результатов http://oq-bilim.kz до 15 июня 2019года.
                            Награждение участников:
Определены от 4 до 6 лучших авторов работ и удостоены путевкой в Республику Казахстан, город Астана;
Победителям будут организованы увлекательные экскурсии и интересные встречи, а также посещение достопримечательностей.
Подробнее о конкурсе на сайте http://oq-bilim.kz

Қазақстан Республикасы Ақпараттық және Қоғамдық даму министрлігі


«Отандастар қоры» КЕАҚ


Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы


Мемлекеттік тілдерді дамыту қоруЕРЕЖЕ
Шетелде тұратын қазақ диаспорасы оқушылар арасында "Ұлы Дала Елі" Әдеби жұмыстардың халықаралық шығармашылық конкурсы туралы (эссе))
1. Жалпы ережелер

Шетелдерде тұратын қазақ диаспорасының оқушылары арасындағы "Ұлы Дала Елі" әдеби жұмыстарының халықаралық шығармашылық конкурсы (эссе) туралы осы ереже (бұдан әрі – ереже) "Ұлы Дала Елі" әдеби жұмыстарының халықаралық шығармашылық конкурсын (эссе) ұйымдастыру және өткізу тәртібін, оның ұйымдастырушылық және ақпараттық қамтамасыз етілуін айқындайды.

"Ұлы Дала Елі" әдеби жұмыстардың (эссе) халықаралық шығармашылық конкурсын (бұдан әрі – Конкурс) жыл сайын Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі өткізеді. 

Байқау шетелдерде тұратын этникалық қазақтардың өсіп келе жатқан ұрпақтарының шығармашылық және білім беру әлеуетін арттыру үшін ұйымдастырылды.

Байқаудың ұйымдастырушысы – «Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы» РҚБ, «Отандастар қоры» КЕАҚ және «Мемлекеттік тілді дамыту қоры» КҚ.

Ұйымдастырушылар жұмыстарды жариялау және оларды мәдени-гуманитарлық бағыттағы жобаларда пайдалану құқығын өзіне қалдырады.

Конкурсқа қатысу тегін және Ережеде сипатталған мақсаттарды ғана көздейді.


2. Байқаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері:
1) өскелең ұрпақ тұлғасының шығармашылық дамуы, шетелде тұратын этникалық қазақтарды шығармашылық қызметке ынталандыру;
2) қазақ диаспорасы өкілдерінің бойында өзінің этникалық отаны мен халқына құрметпен қарау мен сүйіспеншілікті қалыптастыру;
3) шетелдерде тұратын этникалық қазақтардың назарын қазақтардың тарихи-мәдени мұрасына және көне ескерткіштерді сақтау мәселесіне аудару;
4) халықаралық ынтымақтастықтың жаңа нысандары арқылы қатысушылардың жақындасуы, рухани және мәдени дамуы және шығармашылық өзара алмасуы үшін қолайлы жағдайлар жасауға ықпал ету.

3. Конкурсты өткізу тәртібі мен мерзімі

3.1 Халықаралық шығармашылық конкурстың техникалық ерекшелігінің талаптарын сапалы және толыққанды орындау үшін, ұйымдастырушы іске асыру кезеңдерінде мамандандырылған ұйымды тартуға құқылы.
3.2 «Ұлы Дала Елі» атты байқауға, әдеби жұмыстар келесі бағыттар бойынша қабылданады: 
Ø  Мен, қазақпын! (Менің отбасымның тарихы).
Ø  Қазақстан – Менің атамекенім!
Ø  Туған тілім – тұғырым!
Ø  Дәстүрім – рухымның негізі. 
3.3 жұмыстар мынадай жас ерекшелігінде қабылданады:
I Жас тобы-13-15 жас; 
II жас тобы-16-18 жас.
3.4Байқауға қатысу үшін: 
Ø http://oq-bilim.kz/ сайтына тіркелу 
Ø https://www.facebook.com/otandastar/
Ø https://www.instagram.com/otandastar_qory/ әлеуметтік желілеріне қосылу.
3.5 шығармашылық жұмыстар электронды түрде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде беріледі. 
3.6 шығармашылық жұмыстарды рәсімдеуге қойылатын талаптар. Шығармашылық жұмыстар электронды форматта қазақ, орыс және ағылшын  тілінде орындалады, көлемі Word форматында 5 беттен аспайтын баспа мәтінінің көлемі; жиектері: сол, оң, төменгі және жоғарғы – 20 мм; интервал: 1,5; гарнитура (шрифт): Times New Roman; кегль мөлшері: негізгі мәтін - 14 пт; сілтемелер, ескертулер – 10 пт. 
3.7 Эссе мәтінінің басында авторлық міндетті түрде көрсетілуі тиіс: 
Ø ЭССЕ тақырыбын таңдау;
Ø Автордың толық аты-жөні;
Ø Жұмыс кезіндегі жасы; 
Ø Оқу орынының мекен-жайы; 
Ø Мекен-жайы, байланыс, эл.пошта, фото.
3.8 шығармашылық жұмыстар ulydala@oq-bilim.kz электрондық поштасына 2019 ж. 20 мамырдан кешіктірмей жіберілуі тиіс, көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін жіберілген жұмыстар қаралмайды. 
3.9 қатысушы жеке өтініш берген кезде ЭССЕ тақырыптарының бірнеше бағыттарына қатысуға құқылы.
3.10 ұйымдастырушы осы Ережеге өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. 
3.11 конкурс ережесінің менмерзімі:
- Жұмыстар 2019ж 1 сәуірден 2019ж 30 мамырға дейін қабылданады;
-Жұмыстарды бағалау және іріктеу үшін, ұйымдастырушы мамандандырылған ұйымды тартада;
- Қазылар алқасының жұмыстарды бағалауы 2019ж. 1 маусымнан бастап 2019ж. 10 маусымға дейін жүзеге асырылады.;
- Қазылар алқасы жұмысының қорытындысы бойынша, үздік жұмыстар және жеңімпаздар анықталады; 
-Жеңімпаздар саны 4-6 үздік жұмыс авторлары.
Ескерту: қазылар алқасының шешімі түпкілікті және қайта қарауға жатпайды. Ұйымдастырушы қазылар алқасының мүшелеріне баға қою үшін жауапты болмайды.
- Жұмыс комитеті 4-6 жеңімпазды анықтайды;
3.12 ұсынылған жұмыстарды қарау нәтижелері мен конкурс жеңімпаздары 2019ж. 15маусымына дейін "Отандастар қоры" КЕАҚ сайтында және әлеуметтік желілерде жарияланады.
3.13 байқау жеңімпаздарының жұмыстары Интернет-галереяда таныстырылады.
3.14 конкурстың өткізілу барысы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады:
конкурстың мақсаты мен маңыздылығы туралы баспасөз ақпараты, қатысушылар туралы ақпарат, конкурсты қазақ және орыс тілдерінде өткізу тәртібі туралы ақпарат;
Веб-сайттарда, жаңалықтар порталдарында конкурс мерзімдері мен шарттары туралы ақпараттық материал: баспа БАҚ-та кемінде 2, телеарналарда 2 сюжет және әлеуметтік желілерде 3 материал.
Ақпараттар шетелдердегі мәдени және қоғамдық орталықтарға жеткізіледі.
Фото және бейнетүсірілім ұйымдастырылады.

4. Конкурсқа қатысушыларды көтермелеу және қаржылық шарттар:
4.1 үздік 4-6 жұмыстың авторлары диплом мен жүлдені тапсыру салтанатында Нұр-Сұлтан қаласына жолдамаға ие болады. Жеңімпаздарға қызықты экскурсиялар мен қызықты кездесулер, сондай-ақ көрнекті орындарға бару ұйымдастырылады;
4.2 конкурс жеңімпаздарына ҚР-на арнайы шақырылу жолданады, болу мерзімі 5 күн. Нұр-Сұлтан қ. шілде 2019ж (нақты күндер конкурс өткізу мерзіміне жақын анықталады). 
4.3 келуді/кетуді, тұруды, тамақтануды ұйымдастыру бойынша барлық шығыстарды, экскурсиялық шығыстарды, Көліктік қызмет көрсетуді ұйымдастырушы көтереді.
4.4 конкурс жеңімпазы өз есебінен тұратын елдің шарттарында көзделген визалық және сервистік алымдарды және ҚР-да болу кезеңінде сақтандыру полисін ресімдейді. 
4.5 Нұр-Сұлтанға бару қорытындысы бойынша жеңімпаздар конкурстың әлеуметтік беттеріне орналастырылатын посты-әсер дайындауы тиіс.
4.6 жеңімпаз Қазақстанға келе алмай, бас тартқан немесе туындаған форс-мажорлық мән-жайлар болған жағдайда, жұмыс комитеті ең жоғары балл алған конкурстың басқа қатысушысын жеңімпаз деп жариялауға құқылы.
5. байланыс ақпараты
Қазақстан Республикасы, 010000,  Нұр-Сұлтан қ., Д.Қонаев к-сі, 12/1, 701 кеңсе, "Отандастар қоры" КЕАҚ, f.otandastar@gmail.com
тел:8(7172) 23-59-68

Партнеры
Серіктестер
Partners
Вверх страницы ЖОҒАРЫҒА Top of page