OQ-BILIM
» » Летний лагерь на базе НИШ

Проведи летние каникулы в Казахстане!

В Instagram объявляется конкурс на участие в летнем образовательно-познавательном лагере на базе «Назарбаев интеллектуальных школ».

 "Проведи летние каникулы в Казахстане!"

Впервые в 2019 году «Фонд Отандастар»  совместно  "Всемирная Ассоциация казахов" организовывает двухнедельный летний лагерь для детей диаспоры на базе «Назарбаев Интеллектуальные школы».

 Среди детей разыгрыватся более 100 путевок на 14 насыщенных дней в столице Казахстана городе Нур-Султан. 

 Для кого: Для детей этнических казахов, проживающих за рубежом (12-16 лет)

 Для участия: Создай короткое видео с чтением стихотворения одного из казахского поэта

 Общие правила. Для участия в конкурсе необходимо: 
 1.Зарегистрироваться на сайте фонда Отандастар 
OQ-bilim.kz;  
 2.Зарегистрироваться на Instagram аккаунт "Фонд Отандастар" и 
поставить лайк под постом;

 3.
Опубликовать на своей странице короткое видео, в котором вы читаете любое стихотворение казахского поэта, отметив аккаунт «Otandastar qory» и поставив хештег #otandastarnis;

 4.Победитель определяется количеством лайков опубликованного видеоролика;
 5.Примечание:длительность конкурса до 10.06.2019г. 00:00ч;
 6.На странице кандидата должен быть указан номер телефона;
 7.По итогам конкурса будут отобраны победители набравшие наибольшее количество лайков;
 8.Среди претендентов, дополнительно будут отобраны 10 победителей, которым будут полностью возмещены транспортные расходы;
 9.Заявители должны быть в возрасте от 12 до 16 лет.
 Основными целями и задачами конкурса являются:
 1.Развитие креативных идей детей этнических казахов, проживающих за рубежом;
 2.Популиризация казахских поэтов;
 Порядок и условия конкурса:
 1.Страница кандидата в Instagram должна быть открыта;
 2.Обратите внимание на чтение без ошибок и изменений строк стихотворения;
 3.Разместите краткую информацию о поэте под видеороликом;
 4.Крайний срок проведения конкурса - 01.04.2019г.- 10.06.2019г.  
 Результаты конкурса будут опубликованы 20.06.2019 на сайте и в Instagram.

 Программа 2-х недельного лагеря с 10-24 июля 2019 года включает в себя обязательные культурные программы по изучению казахского языка, истории, посещение сакральных мест Казахстана, обычаев и традиций казахского народа. 
   
 Подробную информацию о школе можете посмотреть здесь: http://www.nis.edu.kz/
Жазымызды Қазақстанда өткізейік!!!


"Отандастар қоры" Instagram желісінде «Назарбаев Зияткерлік мектептері» базасында жазғы білім беру лагеріне қатысу конкурсын жариялайды.

"Жазымызды Қазақстанда өткізейік!"


2019 жылы алғаш рет «Отандастар» қоры "Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығымен" бірлесе Назарбаев Зияткерлік мектептері базасында диаспора балаларына арналған екі апталық жазғы лагерін ұйымдастырады.

Балалар арасында Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласына 14  күнге 100-ден астам жолдама ойнатылады.

Конкурс, шет елде тұратын этникалық қазақ балалары үшін


Конкурс 01.04.2019 ж. басталады. 
Қатысу үшін не істеу керек? 
1. «Отандастар» Қорының сайтына тіркелу; http://oq-bilim.kz/ 
2. «Отандастар» Қорының инстаграм парақшасына жазылып, конкурс туралы постқа лайк басу;

https://www.instagram.com/p/BvgctenApOd/ 
3. Конкурс туралы посттың астына «Қатысамын» деген пікір қалдыру; 
3. Қазақ ақынының кез келген өлеңін оқып, оны видеоға түсіру; 
4. Түсірілген бейнероликті #otandastarnis хештегімен «Отандастар» Қоры аккаунтын белгілеп өз парақшаңызға жариялау!


Жеңімпаз парақшаңызда жарияланған бейнероликке жиналған лайк саны арқылы анықталады. 


Үміткерге арналған шарттар: 
1. Жас шамасы 12-16 жас аралығында болу;
2. Инстаграм парақшасы ашық болу; 
3. Парақшадағы байланыс нөмірі міндетті түрде көрсету;
4. Өлең шумақтары өзегертпей қатесіз оқуға мән беру;
5. Бейнероликтің астына ақын туралы қысқаша ақпарат қалдыру. 
Ескерту: лайк жинау 2019 жылдың 10 маусымында сағат 00:00-де аяқталады!
Конкурс нәтижесі 2019 жылдың 20-шы маусымында Қор сайтында және инстаграм парақшасында жарияланады.
Байқаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері:
1. Шетелде тұратын этникалық қазақ балаларының шығармашылық идеясын дамыту;
2. Қазақ ақындарының өлеңдерін оқуына ықпал ету;


2019 жылдың 10-24 шілдесіндегі екі апталық лагерь бағдарламасы қазақ тілін, тарихын, Қазақстандағы қасиетті орындарға бару, қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін зерттеуге арналған міндетті мәдени бағдарламаларын қамтиды.


Мектеп туралы толық ақпаратты мына жерден көруге болады: http://www.nis.edu.kz/

Let's spend summer worthily gathering likes.


 GeLet's spend summer worthily gathering likes.
100 free summer vacation packages in Kazakhstan
Nazarbayev Intellectual School and Educational Innovation Base  announces a competitionEducational Campus of the Intellectual School and in Instagram social network.
Competition: For children of ethnic Kazakhs living abroad
"Creating a short video performing a poem of the Kazakh poet"
General rules. To participate in the competition you need: 
1.to register on the website of the compatriots foundation: 
OQ-bilim.kz
2.to sign up the Instagram page of the Compatriots Foundation and put “like” 
3.to publicise a short video on the homepage of the compatriots foundation, in which you can read any poem of the Kazakh poet with the hash tag #otandastarnis. 
4.The winner is determined by the number of “likes” of the publicised video with the hash tag. 
5.Note: gathering of likes ends at 00:00 
6.The candidate’s page should contain the contact number.
7.140 applicants who read the poem in a proper manner and scored most will receive free summer holidays at the base of the Nazarbayev Intellectual School, and travel expenses of 10 applicants who have gathered the largest number of likes will be fully paid.
8.                      Applicants must be between 12 and 16 years old.
The main goals and objectives of the competition are: 
1. Development of creative ideas of children of ethnic Kazakhs living abroad; 
2. To influence the reading of poems of Kazakh poets; 
Procedure and conditions of the competition 
1. The candidate's Instagram page should be open; 
2. Pay attention to reading without mistakes and changes in the lines of the poem; 
3. Place a brief information about the poet under the video; 
4. The deadline for the competition is 01.04.2019 - 10.06.2019. 
The results of the competition will be published on the website and on Instagram on 06/20/2019.
Camp program
http://www.nis.edu.kz/
Detailed information: 
During the summer holidays, a 2-week camp will be organized in conjunction with the Nazarbayev Intellectual School, which includes compulsory cultural programs to study the Kazakh language and history, customs and traditions of the Kazakh people. 
For the first time in 2019, together with the Foundation of Compatriots non-profit joint-stock company, a two-week summer camp for children of the diaspora will be organized on the basis of Nazarbayev Intellectual Schools. 
The Nazarbayev Intellectual Schools autonomous educational organization was established in 2008 on the initiative of the First President of the Republic of Kazakhstan, Leader of the Nation Nursultan Nazarbayev on the creation of Intellectual Schools.
An interesting camp will be organized on July 10-24, 2019 in Nazarbayev Intellectual School on the basis of a physical and mathematical school in Astana, whose social and economic development is based on technical, managerial and leadership competence.
Nazarbayev Intellectual School is one of the leading educational institutions of the country, possessing advanced technologies, with a high level of knowledge. The graduates can enter universities in the world without exams.
Since modern society requires training and education in schools through new technologies, educational materials were developed in this methodological manual, organized by innovative and new methods and methods, in order to promote national education.neral rules. To participate in the competition you need: 
1.to register on the website of the compatriots foundation: OQ-bilim.kz
2.to sign up the Instagram page of the Compatriots Foundation and put “like” 
3.to publicise a short video on the homepage of the compatriots foundation, in which you can read any poem of the Kazakh poet with the hash tag #otandastarnis. 
4.The winner is determined by the number of “likes” of the publicised video with the hash tag. 
5.Note: gathering of likes ends at 00:00 
6.The candidate’s page should contain the contact number.
7.140 applicants who read the poem in a proper manner and scored most will receive free summer holidays at the base of the Nazarbayev Intellectual School, and travel expenses of 10 applicants who have gathered the largest number of likes will be fully paid.
8.                      Applicants must be between 12 and 16 years old.
The main goals and objectives of the competition are: 
1. Development of creative ideas of children of ethnic Kazakhs living abroad; 
2. To influence the reading of poems of Kazakh poets; 
Procedure and conditions of the competition 
1. The candidate's Instagram page should be open; 
2. Pay attention to reading without mistakes and changes in the lines of the poem; 
3. Place a brief information about the poet under the video; 
4. The deadline for the competition is 01.04.2019 - 10.06.2019. 
The results of the competition will be published on the website and on Instagram on 06/20/2019.
Camp program
http://www.nis.edu.kz/
Detailed information: 
During the summer holidays, a 2-week camp will be organized in conjunction with the Nazarbayev Intellectual School, which includes compulsory cultural programs to study the Kazakh language and history, customs and traditions of the Kazakh people. 
For the first time in 2019, together with the Foundation of Compatriots non-profit joint-stock company, a two-week summer camp for children of the diaspora will be organized on the basis of Nazarbayev Intellectual Schools. 
The Nazarbayev Intellectual Schools autonomous educational organization was established in 2008 on the initiative of the First President of the Republic of Kazakhstan, Leader of the Nation Nursultan Nazarbayev on the creation of Intellectual Schools.
An interesting camp will be organized on July 10-24, 2019 in Nazarbayev Intellectual School on the basis of a physical and mathematical school in Astana, whose social and economic development is based on technical, managerial and leadership competence.
Nazarbayev Intellectual School is one of the leading educational institutions of the country, possessing advanced technologies, with a high level of knowledge. The graduates can enter universities in the world without exams.
Since modern society requires training and education in schools through new technologies, educational materials were developed in this methodological manual, organized by innovative and new methods and methods, in order to promote national education.
Партнеры
Серіктестер
Partners
Вверх страницы ЖОҒАРЫҒА Top of page